I Bambi treffer du

30.08.2021 09:08
  • To assistenter som arbeider heltid i Bambi. Sadet er Barne- og Ungdomsarbeider. Sultan er assistent. Assistentene i Bambi har flere års erfaring fra barnehage-arbeid, de liker å jobbe med barn. De deltar jevnlig på kurs og møter for stadig å lære mer. 
  •  
  • Styrer/pedagogisk veileder i Bambi heter Eivor og jobber 30%. Jobber også i andre familiebarnehager i Lørenskog. Hun er ansatt i Lørenskog kommune, og Bambi kjøper veiledertjenesten av kommune
  •  
  • En flink vikar har vi også, som kjenner barnehagen og barna, stiller opp ved sykdom eller annet fravær hos personalet
  •  
  • Eieren av Bambi heter Songul Kisin.