Nytt år

10.08.2016 21:37

og vi er godt i gang i Bambi!

For tiden er det tilvenning av nye barn (og foreldre) som står på programmet, men vi får også tid til turer og annet innimellom. 

Vi har en ledig plass i barnehagen fra september - velkommen til å søke eller si gjerne fra til noen som kan tenke seg å søke for barnet sitt. Bambi tar i mot barn fra 0 til 3 år.