Foreldrebetaling

Bambi familiebarnehage følger til enhver tid myndighetenes satser for foreldrebetaling.
For tiden er prisen kr. 3230 pr. mnd. I tillegg kommer kostpenger på kr. 100 pr. mnd. Vi har frukt, grønnsaker, drikke og mat til spesielle anledninger og på turer. 
Foreldrene tar selv med mat til alle måltidene som barnet skal spise i barnehagen.
Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nummer to og ytterligere 50% for flere barn. Det kan søkes om redusert foreldrebetaling i tråd med Forskrift om foreldrebetaling (se Lørenskog kommunes hjemmesider)